Comissaria de Mossos d'Esquadra d'Amposta

Projecte : Comissaria de Mossos d'Esquadra d'Amposta
Emplaçament : C/ de la Galera. Amposta (Tarragona)
Any : 2007
Promotor : Generalitat de Catalunya
Empresa Constructora :
Superfície : 2.379,86 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte d'Instal·lacions
- Projecte d'Activitats
Comissaria de Mossos d'Esquadra d'AmpostaComissaria de Mossos d'Esquadra d'AmpostaComissaria de Mossos d'Esquadra d'Amposta