Edifici 24 habitatges, locals i aparcaments

Projecte : Edifici 24 habitatges, locals i aparcaments
Emplaçament : C/ Anselm Riu 87-97. Santa Coloma Gramanet (Barcelona)
Any : 2006
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : Sastre Hermanos, S.A.
Superfície : 3647,34 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció integrada
Edifici 24 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 24 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 24 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 24 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 24 habitatges, locals i aparcamentsEdifici 24 habitatges, locals i aparcaments