Nova terminal aeroport de Barcelona

Projecte : Nova terminal aeroport de Barcelona
Emplaçament : Camí de Can Sabadell, s/n de Viladecans (Barcelona)
Any : 2006-2007
Promotor : AENA
Empresa Constructora : DRAGADOS, S.A.
Superfície : 420.000 m² (aprox.)

Detall dels treballs realitzats :
- Col·laboració en l'Oficina Tècnica de Dragados.
Nova terminal aeroport de BarcelonaNova terminal aeroport de BarcelonaNova terminal aeroport de BarcelonaNova terminal aeroport de Barcelona