Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell

Projecte : Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell
Emplaçament : Avda. de la Pau núm. 120. Sabadell (Barcelona)
Any : 2007
Promotor : GISA
Empresa Constructora : DRAGADOS, S.A.
Superfície : 55.000 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Col·laboració en l'Oficina Tècnica de Dragados.
Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra de SabadellComissaria Central dels Mossos d'Esquadra de SabadellComissaria Central dels Mossos d'Esquadra de SabadellComissaria Central dels Mossos d'Esquadra de SabadellComissaria Central dels Mossos d'Esquadra de Sabadell