Edifici 39 habitatges per a gent gran i diferents equipaments

Projecte : Edifici 39 habitatges per a gent gran i diferents equipaments
Emplaçament : C/ Concili de Trento 15-35. (Barcelona)
Any : 2006-2007
Promotor : Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona
Empresa Constructora : DRAGADOS, S.A.
Superfície : 5.145 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Col·laboració en l'Oficina Tècnica de Dragados.
Edifici 39 habitatges per a gent gran i diferents equipamentsEdifici 39 habitatges per a gent gran i diferents equipaments