Edifici 32 habitatges, locals comercials i aparcament

Projecte : Edifici 32 habitatges, locals comercials i aparcament
Emplaçament : Can Coromines. Uz IV (A-B) Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)
Any : 2007
Promotor : VISOREN
Empresa Constructora : TAU ingenieria y construcciones especiales S.A.
Superfície : 5.606 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte d'instal·lacions per GAT
- Projecte energia solar per ACS
- Projecte telecomunicacions (ICT)
- Projecte legalització activitat aparcament
Edifici 32 habitatges, locals comercials i aparcamentEdifici 32 habitatges, locals comercials i aparcament