Grup de 14 habitatges unifamiliars en filera

Projecte : Grup de 14 habitatges unifamiliars en filera
Emplaçament : Can Coromines. Uz III (C-D) Sant Fost de Campsentelles (Barcelona)
Any : 2007
Promotor : VISOREN
Empresa Constructora : TAU ingenieria y construcciones especiales S.A.
Superfície : 3.640 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte d'instal·lacions per GAT
- Projecte energia solar per ACS
- Projecte telecomunicacions (ICT)
- Projecte legalització activitat aparcament
Grup de 14 habitatges unifamiliars en fileraGrup de 14 habitatges unifamiliars en filera