Edifici 64 habitatges, mercat municipal i aparcament

Projecte : Edifici 64 habitatges, mercat municipal i aparcament
Emplaçament : Mercat de la Plana. Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Any : 2007
Promotor : VISOREN
Empresa Constructora : TAU ingenieria y construcciones especiales S.A.
Superfície : 12.386 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte d'instal·lacions per GAT
- Projecte d'activitats aparcament
- Projecte d'activitats mercat
Edifici 64 habitatges, mercat municipal i aparcamentEdifici 64 habitatges, mercat municipal i aparcamentEdifici 64 habitatges, mercat municipal i aparcament