Piscina municipal coberta

Projecte : Piscina municipal coberta
Emplaçament : Avinguda Sitges de Cunit (Tarragona)
Any : 2007
Promotor : ARC concessionària d'obres i serveis
Empresa Constructora : TAU ingenieria y construcciones especiales S.A.
Superfície : 3.300 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte d'instal·lacions
- Projecte d'activitats
Piscina municipal cobertaPiscina municipal coberta