Edifici 8 habitatges i aparcament

Projecte : Edifici 8 habitatges i aparcament
Emplaçament : C/ Vidal i Guasch 87-97. (Barcelona)
Any : 2001
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : PAI, SA
Superfície : 878 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
- Projecte activitats
- Projecte telecomunicacions
Edifici 8 habitatges i aparcamentEdifici 8 habitatges i aparcament