Edifici 12 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 12 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Pau Sans 11-17. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Any : 2004
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : JOSA
Superfície : 1.808 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
- Projecte activitats
- Projecte telecomunicacions
Edifici 12 habitatges, local i aparcamentEdifici 12 habitatges, local i aparcament