MISAKO - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma

Projecte : MISAKO - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma
Emplaçament : Arreu d'Espanya
Any : 2000-2002
Promotor : Frag Comercio Internacional, SA
Empresa Constructora : LGA realitzación i gestión de obras, SL
Superfície : més de 1.000 m² entre 20 locals aproximadament

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte de reforma
MISAKO - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma