DECOCENTER - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma

Projecte : DECOCENTER - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma
Emplaçament : Arreu d'Espanya
Any : 1998-2000
Promotor : Decocenter-Valentine
Empresa Constructora : LGA realitzación i gestión de obras, SL
Superfície : més de 2.500 m² entre 25 locals aproximadament

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte de reforma
- Projecte d’activitats
- Legalització de les instal•lacions
- Estudi de seguretat i salut
- Direcció i coordinació de l’obra
DECOCENTER - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaDECOCENTER - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaDECOCENTER - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma