PERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma

Projecte : PERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma
Emplaçament : Arreu d'Espanya
Any : 2002-2007
Promotor : Perfumeria Júlia
Empresa Constructora : LGA realitzación i gestión de obras, SL
Superfície : més de 1.000 m² entre 4 locals aproximadament

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte de reforma
- Projecte d’activitats
- Legalització de les instal•lacions
- Estudi de seguretat i salut
- Direcció i coordinació de l’obra
PERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaPERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaPERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaPERFUMERIA JULIA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma