Conservatori superior de música del Liceu

Projecte : Conservatori superior de música del Liceu
Emplaçament : C/ Nou de la Rambla 82-88. (Barcelona)
Any : 2007
Promotor : Fundació Conservatori del Liceu
Empresa Constructora : TAU ingenieria y construcciones especiales S.A.
Superfície : 8.700,95 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció d'obra.
- Direcció d'execució d'obra.
- Control de Qualitat
- Coordinació seguretat i salut.
Conservatori superior de música del LiceuConservatori superior de música del LiceuConservatori superior de música del LiceuConservatori superior de música del LiceuConservatori superior de música del Liceu