Edifici 16 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 16 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : Ctra. Barcelona 3-5. Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
Any : 2005
Promotor : Goment House, SL
Empresa Constructora : Vidoma CS, SL
Superfície : 2.196 m²

Detall dels treballs realitzats :
Projecte execució
Direcció obra
Direcció execució obra
Edifici 16 habitatges, local i aparcamentEdifici 16 habitatges, local i aparcamentEdifici 16 habitatges, local i aparcament