Edifici 24 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 24 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Anselm Riu 87-97. Santa Coloma Gramanet (Barcelona)
Any : 2006
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : Sastre Hermanos, S.A.
Superfície : 3.647,34 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
- Direcció integrada
- Projecte d'instal·lacions
Edifici 24 habitatges, local i aparcamentEdifici 24 habitatges, local i aparcamentEdifici 24 habitatges, local i aparcamentEdifici 24 habitatges, local i aparcamentEdifici 24 habitatges, local i aparcamentEdifici 24 habitatges, local i aparcament