Edifici 8 habitatges i local

Projecte : Edifici 8 habitatges i local
Emplaçament : C/ Liszt 101-103. Badalona (Barcelona)
Any : 2006
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : Sastre Hermanos, S.A.
Superfície : 991,25 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Direcció execució obra
- Coordinació seguretat i salut
- Control de costos
- Control de qualitat
Edifici 8 habitatges i localEdifici 8 habitatges i localEdifici 8 habitatges i localEdifici 8 habitatges i local