Edifici 26 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 26 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Mozart 2-4. Badalona (Barcelona)
Any : 2005
Promotor : REGESA
Empresa Constructora : PROINOSA
Superfície : 4.235,08 m²

Detall dels treballs realitzats :
Projecte instal·laións:
- electricitat
- lampisteria i sanejament
- calefacció
- contra-incendis
- telecomunicacions
Edifici 26 habitatges, local i aparcamentEdifici 26 habitatges, local i aparcamentEdifici 26 habitatges, local i aparcamentEdifici 26 habitatges, local i aparcamentEdifici 26 habitatges, local i aparcament