GENERAL OPTICA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma

Projecte : GENERAL OPTICA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma
Emplaçament : Arreu d'Espanya i Portugal
Any : 1998-2006
Promotor : General Optica, SA
Empresa Constructora : LGA realitzación i gestión de obras, SL / Aplicaciones industriales RM, SL (entre d'altres)
Superfície : més de 10.000 m² entre 100 locals aproximadament

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte de reforma
- Projecte d’activitats
- Legalització de les instal•lacions
- Estudi de seguretat i salut
- Direcció i coordinació de l’obra
GENERAL OPTICA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaGENERAL OPTICA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firmaGENERAL OPTICA - Adaptació de locals comercials a la nova imatge corporativa de la firma