Centre Tecnològic AGM

Projecte : Centre Tecnològic AGM
Emplaçament : C/ Salvador Espriu 45-47. Polígon Pedrosa. L'Hospitalet Llobregat
Any : 2004
Promotor : AGM - AGBAR S.A.
Empresa Constructora : ACSA, S.A.
Superfície : Nau industrial: 2.300 m² / Oficines: 12.500 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte Arquitectònic.
- Direcció d'obra.
- Direcció d'execució d'obra.
- Estudi seguretat i salut.
- Coordinació seguretat i salut.
Centre Tecnològic AGMCentre Tecnològic AGMCentre Tecnològic AGMCentre Tecnològic AGMCentre Tecnològic AGMCentre Tecnològic AGM