Edifici 16 habitatges, local i aparcament

Projecte : Edifici 16 habitatges, local i aparcament
Emplaçament : C/ Folch i Torres 49. Piera (Barcelona)
Any : 2006
Promotor : Promocions i construccions piereta SL
Empresa Constructora : Beguin SL
Superfície : 2.972,44 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte bàsic
Edifici 16 habitatges, local i aparcamentEdifici 16 habitatges, local i aparcament