Edifici 18 habitatges i aparcament

Projecte : Edifici 18 habitatges i aparcament
Emplaçament : C/ Calaf 17-19. Roda de Bara (Tarragona)
Any : 2006
Promotor : Agamenon consulting 2005, SL
Empresa Constructora : Embar 500, S.L.
Superfície : 1596,50

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte bàsic i executiu
- Direcció integral d'obres
- Projecte telecomunicacions
- Projecte legalització activitat aparcament
Edifici 18 habitatges i aparcamentEdifici 18 habitatges i aparcamentEdifici 18 habitatges i aparcamentEdifici 18 habitatges i aparcamentEdifici 18 habitatges i aparcamentEdifici 18 habitatges i aparcament