Reforma de local per a restaurant

Projecte : Reforma de local per a restaurant
Emplaçament : C/ Fusina 3 de Barcelona
Any : 2004
Promotor : Bcn Food's Development
Empresa Constructora : LGA realización y gestión de obras, S.L.
Superfície : 476,63 m²

Detall dels treballs realitzats :
- Projecte de reforma.
- Direcció d'obra.
- Legalització de l'activitat.
- Legalització de les instal·lacions.
Reforma de local per a restaurantReforma de local per a restaurantReforma de local per a restaurantReforma de local per a restaurantReforma de local per a restaurantReforma de local per a restaurant